Förnya energi – Framtidens miljöräddare

Vår jord behöver avlastas mer än någonsin när det kommer till miljön. I takt med den ökade globala medvetenheten, ser vi allt mer åtgärder och lösningar i form av förnyelsebar energi!

Naturens element som förnybar energi

Förnyelsebar energi kan vi idag få från naturens egna krafter. Med smarta och innovativa lösningar har vi idag fördelen att kunna använda oss av energi från sol, vind, vatten och jordvärme. År 2018 visade statistiken att i Sverige använder vi oss av cirka 54,6 % förnybara energikällor med hjälp av naturens element. Dessa källor kommer i form av 4200 vindkraftverk och 2100 vattenkraftverk som utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion. Ett fåtal solparker där den största ligger i Arvika medan resten av solenergi kommer från små hushåll eller större företag med större solcellsanläggningar. När man använder sig av jordvärme borrar man i marken och den egentliga källan är från solen, som i sin tur värmt upp marken. Nu har man inom Europakommissionen kommit fram till att år 2050 ska man förse en stor del av Europa med havsbaserad förnybar energi.

Fördelar med förnybar energi

Målet för Sverige är att vi år 2030 ska drivas helt på förnybar energi. Både företag och enskilda individer vinner på att använda sig av förnybar energi, antingen i form av egna installationer av solceller, borra efter jordvärme eller till exempel börja använda sig av elleverantörer som fokuserar mer på miljövänlig energi. Om man i ett privathushåll vill kunna lagra mer solenergi finns nu smarta solceller för taket i en mängd olika storlekar och modeller. Man sparar både pengar och bidrar till renare energi för miljön.

All den energi som blir över genom effektiva energisnåla lösningar, går tillbaka till samhället och kan användas åter igen. Framtiden är redan här och hjälps vi alla åt, kan vårt klimat åter byggas upp till en renare värld.

Reply