Vi måste ställa om helt

För att vi ska kunna rädda mänskligheten och inte drabbas allt för mycket av de stundande klimatkriserna så kommer vi att behöva ställa om till 100 % förnybar energi enligt Världsnaturfonden. Det finns ingen mening med att ställa om lite grand utan vi måste nå 100 % och det inom en rimlig framtid. Oljan och allt fossilt bränsle måste stanna i jorden där det hör hemma och vi ska gå över helt till förnybar energi. Det kommer att gå om vi hjälps åt och vi kommer också behöva bli mer energismarta. Vi behöver ta vara på den energi vi kan få fram och samtidigt skapa bättre hus, bättre bilar, bättre allt som inte tar så mycket energi.

Massvis av energi i naturen

Det finns absolut tillräckligt med energi på jorden för att vi som mänsklighet ska kunna sluta använda oss av fossila bränslen. Tänk bara på alla de enorma naturkrafter som finns, vi ska bara lära oss att tämja dem. Redan nu används ganska mycket förnybar energi och det vanligaste är vattenkraft, vindkraft och solkraft. Tillsammans så kan de skapa tillräckligt med energi för alla. Vattenkraften utnyttjar vattnets rörelse och skapar energi av det. Allt som rör sig innehåller energi och vatten som forsar nerför en flod innehåller massor av energi. Det som är lite omtvistat är att det behöver byggas en hel del vattenkraft och det är inte så bra för fiskarna och det ser inte så kul ut kanske.

Vindkraft använder sig däremot av vindens rörelse men det är samma debatt där. Ingen vill ha et vindkraftverk utanför fönstret men alla vill ha vindkraften. Det anses inte vara så fint med alla vindkraftverk men de är nödvändiga för att kunna skapa el. En del vill sätta vindkraftverken ute i havet men då kan det störa fiskar eller skymma utsikten.

Reply