Förnyelsebar energi – Framtidens eviga energikälla

Förnyelsebar energi är energikällor som inte tar slut inom en överskådlig framtid. Förnyelsebar energi utnyttjas från naturen i form av solenergi, vind- och vattenkraft. Att utnyttja förnyelsebara energikällor är ett smart och modernt sätt att spara på naturen och minska belastningen på klimatet.

Typer av anläggningar för förnyelsebar energi

Det finns olika typer av anläggningar som är anpassade för naturens element för att framställa förnyelsebar energi. I Sverige har vi både vindkraftverk, vattenkraftverk och termisk solkraft. Termisk solkraft finns i form av solcellsparker eller solceller i privat bruk. När det kommer till vindkraft, har Sverige enligt Svensk Vindenergi cirka 4 363 vindkraftverk runtom hela landet. Det finns flest vindkraftverk i Västra Götaland med ett antal på 567 stycken år 2018. Västerbotten hamnar på tredje plats med 342 stycken. Fördelen med vindkraftverk, är att de inte släpper ut några växthusgaser och föroreningar. Vattenkraftverk är en annan effektiv energikälla och ger energi från strömmande forsar med installerade vattenturbiner. Dessa turbiner genererar i sin tur mycket energi från en kraftig vattenströmning. Precis som med vindkraft, skapar vattenkraft inga föroreningar. Förnyelsebar energi ska kunna underhålla samhällen och hushåll med el. Det finns en mängd olika produkter som man behöver el till och bland det viktigaste är belysning. Något som är populärt i hemmen är snygga spotlights som belyser hemmet i en helt ny dimension!

Solenergi – Den populära energikällan

Solenergi är en källa till förnyelsebar energi som inom överskådligt framtid aldrig tar slut. Idag är det många privata hushåll samt företag som jordbruk, som använder sig av solceller installerade på taken. Innan man skaffar denna smarta lösning, finns det en del att tänka på när man installerar solceller på sitt hem. Man ska bland annat tänka på att det ska vara ett elinstallationsföretag som gör detta enligt lagstiftning. Solenergi erbjuds även av olika elleverantörer och energin utvinns från stora så kallade solcellparker. Nu vill allt fler aktörer investera i solcellsparker inom hela Sverige. Det kan handla om banker, energiföretag eller till exempel olika fastighetsbolag.

Gemensamt med alla förnyelsebara energikällor, är att de alla skonar miljön och man kan spara pengar. Inom lantbruket kan förnyelsebar energi löna sig inom jordbruk enligt Jordbruksverket. Då jordbruk kräver mycket energiåtgång, sparar man mycket på miljön och drar ner kostnader genom att använda sig av förnyelsebar energi. Solceller kan placeras på de stora ladugårdtaken och ett vindkraftverk kan driva gården. Framtiden är här med smarta energilösningar som främjar en bättre miljö för oss alla!

Reply