Bränslepellets – en populär biprodukt

Bränslepellets är kort och gott ett bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Man pressar de finfördelade torra restprodukterna och formar dessa till pellets som sedan används för eldning. Bränslepellets är en mycket populär biprodukt eftersom skogsindustrin är betydande i Sverige och på detta vis får man även stor nytta av restprodukterna som annars skulle gå till spillo. Att arbeta i skogen är ett tungt arbete men med en jordborr blir arbetet inte lika tungt. Bränslepellets är också en bränslekälla med ytterst liten på verkan på miljön, vilket gör den ännu bättre sett med dagens höga klimatkrav. Bränslepellets tillför inte extra koldioxid vid förbränning som andra fossila bränslen gör.

Timmer mot himmel

Användningen av bränslepellets inom industrin ökar stadigt för varje år och det är mycket positivt då det är ett klimatvänligt bränsle. Vid tillverkningen måste man pressa ut mesta möjliga mängd vatten ur råmaterialet för att få en så torr produkt som möjligt. Detta har tidigare varit en relativt dyr process men även inom detta område görs framsteg. Nu finns metoder som gör avvattningen mer kostnadseffektiv och vänligare för tillverkarnas plånböcker. Man använder ett mekaniskt system där råvaran pressas genom stora valsar och på så sätt avvattnar biomaterialet. Det blir alltså billigare med en mekanisk avvattningspress vid framställningen av bränslepellets och det gynnar naturligtvis hela bränsleindustrin. En mekanisk avvattningspress förbrukar cirka 95 procent mindre energi vid avvattningsprocessen jämfört med de mer konventionella metoderna och detta är ju mycket positivt. Den minskade energiförbrukningen medför många fördelar ur miljösynpunkt och även Energimyndigheten har visat stort intresse för denna typ av energisnål avvattning. Mekaniska avvattningspressar är främst riktade mot pelletstillverkare men kan även med fördel användas av privata skogsägare eftersom avvattning i ett tidigt skede sänker transportkostnaderna.

Timmer i skog

Reply