Geotermisk energi

Termen ”geotermisk” kommer från de grekiska orden geo, som betyder ”jord”, och thermos, som betyder ”värme”. Det är också precis ”jordvärme” det handlar om – närmare bestämt värme som kommer från jordens kärna. Den värmeenergi som utsöndras därifrån ligger på vissa platser på jorden så ytligt att vi människor kan få åtkomst till den och utvinna den. Energin kan sedan användas för att producera el och värme.

Människan har använt sig av geotermisk energi sedan romartiden, då den bland annat användes för att värma upp bad. Den geotermiska energin har nämligen funnits med under hela jordens existens, då den har sitt ursprung i den energi som bildades vid själva jordens formation, liksom i den energi som bildas när radioaktiva ämnen i jordskorpan faller sönder.

Geotermisk energi har flera fördelar. Bland annat är det en tillförlitlig metod att producera el, som dessutom är kostnadseffektiv och, för det mesta, miljövänlig. Den stora nackdelen med geotermisk energi har länge varit att den endast har varit tillgänglig i de områden som ligger nära gränserna mellan kontinentalplattorna. Även den nackdelen har dock delvis överkommits av modern teknik, som har gjort att de platser som kan fungera som källa till geotermisk energi har utökats. Detta har framförallt skett i form av direktanvändning av energin genom uppvärmning av hus.1024px-sonoma_plant_at_the_geysers_4778

När man använder geotermisk energi släpper man ut växthusgaser i atmosfären som inte fanns där tidigare. Detta sker dock i mycket mindre utsträckning än om man skulle ha använt fossila bränslen istället. Geotermisk energi har på detta sätt potentialen att bidra till en minskning av växthuseffekten.

Eftersom det inte finns mycket geotermisk energi att tillgå i Sverige, använder de flesta hushåll alternativa sätt att värma upp sina hus. Det är till exempel vanligt med kaminer, eftersom dessa på ett effektivt sätt värmer upp inomhusluften även under de kallaste vinterdagarna. Ett sätt att utnyttja förnybara energikällor för att värma upp sitt hem, även om man inte har tillgång till geotermisk energi, är att helt enkelt sätta in fönster i hemmet. Solens strålar är nämligen en förnybar energikälla, och de kan värma upp ett rum bara genom att stråla in genom ett fönster.

Reply