Förnyelsebar energi

Idag vet vi alla att fossila bränslen är en stor orsak till miljöförstörelse och att förnyelsebar energi är den enda energikällan som vi kan använda säkert. Därför är det glädjande att höra att världens länder har kommit överens om ett klimatavtal för att stoppa den värsta utvecklingen av miljöförstörelsen. Även om det inte är det sista som behöver göras, så kommer samarbetet visa att det är möjligt att göra skillnad tillsammans. Från en människa som källsorterar skräp, till hela länder som sätter nya klimatregler. Det visar att vi är del av en helhet här på jorden.

Skapa energi på dansgolvet

Det här måste vara ett av de mest annorlunda och intressanta sätten för att hitta förnyelsebar energi på: dansgolv som genererar el när man dansar! Ja, varför inte? Då kan man festa hela natten och få gott samvete över att man har bidragit till förnyelsebar energi. Sånt här borde också installeras på förskolor så kan barn med sin enorma energi hoppa runt och ja, kanske stå för en stor del av energin till förskolan. Det skulle i alla fall vara ett sätt för barnen att se hur de kan påverka energin. Synd bara att den kostar så mycket – frågan är om tillverkningen är klimatkompenserad?

Förnyelsebara energikällor idag

Hållbara dansgolv i all ära men annars är förnyelsebara energikällor oftast något från sol, vind, vatten eller bioenergi. Att det är förnyelsebart är egentligen med modifikation eftersom solen kommer att förbrukas en dag men då är redan jorden obeboelig sedan länge i och för sig. Därför säger man idag att det som räknas som ”hållbara energikällor” är därför de energikällor som kan användas idag utan att det riskerar framtida generationers energibehov. Ett hållbart dansgolv kan därför hjälpa ett dåligt samvete som tänker på om morgondagens generation. Glöm inte bort att det också finns flera LEED-certifierade (vilket innebär att de drivs på förnyelsebar energi eller klimatkompenserar) klubbar runtom i världen!

Reply