Cykla fram elektriciter

Är det möjligt att öva upp sin kondition och samtidigt generera sin egna el? Ja, det är det! Det är en amerikansk forskare som har lyckats att utveckla en motionscykel där du genom att träna på cykeln en timme om dagen producerar all den mängd el som krävs i ditt hem. Uppfinningen som går under namnet Free electricity används i dagsläget i områden som saknar elförsörjning. Fortfarande lever halva jordens befolkning utan en pålitlig elkälla och många saknar el helt. Cykeln kopplas till ett batteri som blir fulladdat efter träningspasset.

Nya elcyklar ger fler möjligheter

För oss i västvärlden som bara behöver trycka på en knapp för att få ljus eller har en frys där vi kan förvara mat, är det nog svårt att tänka på ett liv utan ström. För oss kanske vällevnadssjukdomar och för mycket stillasittande är vardagens stora bekymmer. Uppfinnaren till Free electricity, Manoj Bhargava, hoppas att hans motionscykel även ska bidra till minskad övervikt i väst. Numera finns det också en en cykel som laddar sig själv och du behöver därför inte ha tillgång till ström. Detta bidrar till att elcykelns användbarhet blir ännu större, som i en förlängning kan innebära att allt fler personer investerar i en elcykel.

Testa att cykla fram el

På Experimentverkstaden i Forsmarks bruk kan du som besökare testa att cykla fram elektricitet. Verkstaden riktar sig främst till barn som får en möjlighet att närmare bekanta sig med fysik. Här kan barnen bland annat testa att tända en lampa med hjälp av att cykla. Många av aktiviteterna som finns på Experimentverkstaden handlar om sambandet mellan rörelse och kraft, det är alltså inte bara genom att trampa som du kan generera el. Hur det kommer att gå med motionscykeln Free Electricitys möjlighet att skapa el, visar sig tidigast under år 2017. Indien valde som första land att satsa på uppfinningen till sina medborgare. Resultatet presenteras alltså nästa år.

Reply