Bioenergi i Sverige

En av de hetast debatterade frågorna de senaste årtiondena är problemet med mänsklig påverkan på naturen och klimatet. Människans hot mot planeten är väldigt omfattande och handlar om en rad aktiviteter som på olika sätt skadar naturen. En av de främst diskuterade, och mest oroande utvecklingarna är den globala uppvärmningen. Forskare världen över har med stor samstämmighet visat att en global uppvärmning sker omkring oss, och övertalat många om nödvändigheten att agera för att stoppa utvecklingen. Detta inte minst i Sverige, där staten har tagit stora steg mot att bli ett mer hållbart samhälle. Detta innebär att man övergår till grönare teknologi; till exempel övergången från bensinbilar till elbilar, något som verkar ligga i den nära framtiden. Men detta skapar ett större behov av att utveckla en miljövänligare elproduktion som är hållbar på lång sikt. Vi ska här diskutera ett av dessa alternativ; bioenergin. Frågan vi ställer är om bioenergi är ett bra alternativ till olja.

Varför behövs bioenergi?

Människor har länge varit beroende av olika brännbara material för att alstra energi, men detta behov ökade explosionsartad med industrialismens ankomst. Dessa brännbara material – så som olja – innehåller koldioxid, vilket släpps ut i atmosfären när ämnet bränns. Som ett resultat av det fastnar mer solenergi i atmosfären, vilket gör planeten varmare. Effekterna av bara några enstaka graders temperaturökning kan för stora delar av mänskligheten vara förödande. Det är också viktigt att vi baserar vår elproduktion på material som finns tillgängliga och kommer fortsätta finnas tillgängliga. Olja är ett bra exempel på ett material som inte är förnybart. Idag är människan beroende av olja, men tillgångarna håller snabbt på att sina enligt många. Därför behöver vi idag miljövänliga alternativ, helst ämnen vars tillgång vi själva kan kontrollera. Läs mer om förnybar energi på Naturvårdsverket . Biobränsle är en förnybar källa till energi. Med bioenergi avser man energi som produceras genom förbränning av biobränslen så som ved, bark och spån. Eftersom vi kan odla trän kommer tillgången till dessa bränslen inte att avta.

Är biobränsle lösningen?

Biobränsle står idag för cirka en fjärdedel av Sveriges elförsörjning. Det finns många fördelar för ett land som Sverige att satsa på dessa typer av brännbara material. För det första odlas det redan i Sverige stora mängder skog. Genom att utöka odlingen av så kallade energiskogar kan man pressa ned priserna på bioenergi. Det är också ett allmänt accepterat faktum att skogar motverkar den globala uppvärmningen genom att suga åt sig koldioxid (det är därför skogar som Amazonas ibland kallas planetens lungor). Om vi odlar mer skogar kan vi bidra till detta. Men främst får vi en förnybar energikälla. I kombination med grönare teknologi kan bioenergi göra mycket för att motverka människans negativ effekter på miljön. Men samhället behöver fler miljötekniker för att föra utvecklingen framåt. Du kan komma in på en utbildning med gymnasiebetyg, men antagning görs även via ett högskoleprov. Grön teknologi är nödvändigt för en säker framtid!

Reply