Solkraft i Norden

Förnybar el är den el som kommer från källor som aldrig tar slut och istället förnyas hela tiden. Dit räknas vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Solenergi påverkar miljön minimalt och avger heller inga utsläpp som kan påverka atmosfären. Det är kostsamt att installera anläggningen men när man väl har betalat för den har man sedan gratis el. Att regeringen med ny skatt stoppar solkraft låter inte förnuftigt eftersom det finns en plan på att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion år 2040. Hur mycket solenergi har de övriga nordiska länderna?

Kommuner i Sverige bromsar satsningarna på solenergi

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i alla kommuner i Sverige ska verka för en bättre bättre miljö, även inomhusmiljö. Här kan man till exempel ta del av radonmätning för bostäder eller vattenanalys. Då kan man fråga sig varför de bromsar satsningarna på solenergi som hittills är den mest miljövänliga energin. Den nya skatten som regeringen lagt på solcellsanläggningar har gjort att det är olönsamt. Detta gäller alla anläggningar med större effekt än 255kW och därför drabbar det kommuner och företag. Man skyller på att det är EU:s krav på konkurrens och statsstöd som kräver att man inför skatten. EU menar att det inte finns sådana krav. Därför utreder nu finansdepartementet om det behövs nya skatteregler och stödsystem för att gynna solceller. När det gäller de övriga nordiska länderna kan nämnas att Norge till exempel ligger långt efter både Sverige och Danmark i utbyggnaden av solcellsanläggningar. Orsakerna ska vara att kostnaden för teknologi är hög, energikostnaden låg och statsstöd för solcellsanläggningar mycket låg.

planta_fotovoltaica_parc_bitFramtidens energiförsörjning och miljön

En myt är att det i länderna i Norden är för kallt för att solenergi ska löna sig. Det är dock inte solens värme vi måste lagra utan solens ljus. Växlingarna mellan dag och natt och de långa mörka vintrarna i Norden är det största problemet. Däremot har vi sommartid ljus i stort sett dygnet runt så våra förutsättningar är i stort samma som övriga Europas. Sanningen är att vi måste hitta ytterligare information om solkraft för att kunna lösa problemet under vintertid. Om framtidens energiförsörjning kan vi bara spekulera. Vad vi vet idag är dock att för varje kilowattimme som vi använder solenergi gör vi en insats för miljön och klimatet. Det finns faktiskt ingen ursäkt för varför Sverige har solcellsanläggningar som ger 6 kW per timme och invånare medans Danmarks siffra är 108 kW och Tysklands 472 kW. Solcellsanläggningar är en mycket säker men långsam investering för framtiden.

Reply