Kan hela Sverige drivas av förnyelsebar energi år 2030?

Naturskyddsföreningen har satt som mål att hela Sverige ska drivas av energi från förnyelsebara källor redan 2030. Tanken är att skynda på omställningen, eftersom de menar att det för närvarande går alldeles för långsamt. Frågan är om målet överhuvudtaget är realistiskt. Nedan kommer en närmare titt.

Sverige är beroende av kärnkraft

Den stora nageln i ögat för dem som strävar efter 100 % förnyelsebart är kärnkraften. Den står fortfarande för en mycket stor del av Sveriges totala energiförsörjning. Dessutom är kärnkraften extremt effektiv med låg klimatpåverkan, till och med mindre än vind- och vattenkraft i Vattenfalls egna livscykelanalyser som är ISO-certifierade och granskade av en oberoende part.

Något många miljökämpar glömmer bort är att även förnyelsebara energislag har stora kraftverk som byggs av betong, metall, plast och liknande material, samt att det krävs mycket underhåll. Att stänga ner fullt fungerande kärnkraftverk och ersätta dem i förtid gör inte klimatet någon tjänst, särskilt inte när många länder runt Östersjön bränner enorma mängder kol och olja. Sitter du i ett kontor som du kanske hittar med hjälp av Workaround.io går det att teckna ett grönt elavtal och undvika energi från fossila bränslen, men i många länder saknas det alternativet.

Är Tyskland en förebild?

Ett exempel som ofta lyfts fram är Tyskland. De har stängt ner sin kärnkraft och börjat satsa stort på solenergi. Problemet med energi från sol och vind är att den är beroende av vädret. Vissa dagar är effekten hög, andra dagar betydligt lägre. Än så länge finns ingen möjlighet att lagra energi på ett effektivt sätt. När förnyelsebara energislag inte klarar energibehovet, då har fossila bränslen fått täcka upp. Tyskland har ofta importerat stora mängder energi från gas, olja och kol. Därmed är de knappast en förebild vare sig för miljö eller klimat.

Energibehovet fortsätter att öka

Att nå målet 2030 hade varit mycket enklare om energibehovet gick nedåt, men det är tydligt i Sverige och i världen som helhet att energibehovet ökar för varje år som går. Sverige bör till varje pris undvika att gå i samma fälla som Tyskland och stänga ner förhållandevis ren energi för att ersätta den med kol från Polen eller olja och gas från Ryssland. Dessutom innebär det stora risker att göra sig beroende av energi från andra länder om den politiska situationen förändras.

Det är tillräckligt att bilar, båtar och flyg förbrukar svindlande mängder bensin, diesel och flygbränsle. Att dessutom bränna olja för att producera el är minst sagt dumdristigt. Utgångspunkten i hela EU bör vara att göra sig av med de största miljöbovarna först, sedan hitta en väg att slutföra omställningen, även om det dröjer till 2050 eller ännu senare.

Framför allt bör alla svenskar inse att Sverige är ett litet land som delar planet och atmosfär med andra länder. På kort sikt bör målet vara att exportera ren energi och hjälpa övriga EU. Sverige är redan på god väg i sina redan högt ställda klimatmål, medan många andra länder inte ens är i närheten av att klara sina mycket lägre satta mål.

Reply