Billig förnyelsebar energi

Priset är en viktig faktor i debatten om förnyelsebara och fossilfria energikällor. Många vill ha ett klimatsmart samhälle där energin kommer från källor som naturligt förnyas. Många är även negativt inställda till fossila bränslen som olja, gas och kol. Om priset vore detsamma vore det ingen tvekan om att de flesta privatpersoner endast skulle använda sig av förnyelsebar energi, men de fossila bränslena är dock till stor del både billigare och mer lättillgängliga. Det har dock skett stora förändringar på energimarknaden och allt fler elbolag erbjuder billig förnybar energi. Här kan du läsa mer om vad det är för något och vad det är som styr priset.

Vad är förnyelsebar energi?

Förnyelsebar energi är ett begrepp som innefattar energi som kommer från källor som inte tar slut. Dessa förnyas hela tiden och kan således räcka en oändlighet, exempelvis energi från sol, vatten, vind och biobränsle. Detta är dock inte samma sak som fossilfri energi som är ett begrepp för energi som inte kommer från fossila bränslen som olja, gas och kol. El från kärnkraft räknas som fossilfri energi, men inte som förnyelsebar energi.

Så kan du som konsument påverka

Samhället kräver el för att fungera. Det är dock inte alltid vi tänker på att elen påverkar miljön. Som konsument kan du påverka genom att välja energikälla när du tecknar ett elavtal. Hos Göta Energi hittar du ett prisvärt alternativ med billiga elavtal. De är en av de största utmanarna på den svenska elmarknaden och strävar efter att erbjuda bra och billig el till kunderna. Här hittar du dessutom det klimatsmarta alternativet med mikroproduktion. Det innebär att du kan bli mikroproducent av el och göra din egen energi. Tack vare deras smarta lösning med solceller kan du skapa en klimatsmart hem som även är plånboksvänligt.

Varför är förnyelsebar energi dyrare?

Förnyelsebar energi kan liknas vid ekologiska produkter. I början var det relativt dyrt med ekologiska varor eftersom efterfrågan var låg. I takt med att allt fler fick upp ögonen ökar efterfrågan och priserna sänks. Detsamma gäller med förnybar energi. Ju större efterfrågan desto bättre utbud. Du som konsument kan göra aktiva val genom att välja ett bra elbolag med bra priser.

Reply