Använd förnybar energi för ett bättre klimat

För att skapa en framtid som är hållbar i längden, krävs det att alla gör det dom kan för att bidra till ett bättre klimat. För att uppnå det krävs det att samhället ställer om till att 100 % använda sig av förnyelsebar energi. Det ligger självklart mycket ansvar på politiker och företag. Men det varje individ gör spelar också stor roll för klimatet. Att hushålla med energin behöver både ske på samhällsnivå men även på individnivå samtidigt som omställningen till förnybar energi sker. Genom att göra omställningar i din vardag som är mer energieffektiva minskar du ditt klimatavtryck och det gör skillnad för miljön.

Energieffektivisera och bli klimatsmart genom odling

Genom att odla lite av din egen mat hjälper du till att minska ditt klimatavtryck och minskar din energiförbrukning. Närproducerad mat är att föredra ur miljösynpunkt, men även att minska på din konsumtion av framförallt importerat kött. Din föda bör främst bestå av exempelvis rotsaker, grönsaker och kålväxter. Detta är sådant som du i Sverige kan odla själv. Om du odlar själv är det så närproducerat det kan bli. Hos Wexthuset finns allt möjligt du behöver för att odla oavsett skala. Förutom att bidra till klimatet är det något speciellt att äta det som odlas av en själv. Du vet genom att odla själv hur exempelvis förhållandena har varit för dina tomater. Det kan inte bli bättre. Våga prova och testa dig fram till vad som passar dig bäst. Det positiva effekterna av att odla själv är att du hjälper till att minska behovet av importerade produkter, vilket i sin tur är mer energieffektivt eftersom det hjälper till att minska energiförbrukningen i samhället.

Byt till ett elavtal med förnybar energi

Förnybar energi är en positiv trend och du som privatperson kan hjälpa till att nå målet genom att byta till ett elavtal med förnybar energi. Då vet du att du lagar din mat med förnybar energi eller att dina odlingslampor lyser med förnybar energi. Allt blir ringar på vattnet i positiv bemärkelse om du blir mer energieffektiv och den energi du använder är förnybar. Resultatet är att du hjälper till att komma ett steg närmare klimatmålen.

Reply