Energi från undervattensströmmar

Klimatförändringen är ett högaktuellt problem som påverkar våran planet negativt. På grund av utsläpp av koldioxid i atmosfären har den här gasen nu lagt sig som ett extra ozonlager och gör det därför svårare för solstrålar att ta sig in. Det är ett vanligt fel att tro att det är tvärtom, nämligen att koldioxiden gjort ozonlagret tunnare eftersom man pratar om global uppvärmning. Det som händer dock med de solstrålar som tar sig in i atmosfären och som studsar mot jordens yta kan inte ta sig ut ur ozonlagret, och därmed stannar de i atmosfären och skapar högre temperatur.

Det finns många kraftiga vattenströmmar i våra hav och floder. Man kan utnyttja detta genom att installera turbiner, dammar eller till och med paneler under vattnet som genererar el när de rör sig. Man kan installera liknande system i sina hem och det är en bra investering eftersom man kan börja producera och sälja el. många har hushåll har olika typer av lån , så det finns möjlighet att ansöka även för miljövänliga projekt som även ger dig en inkomstkälla. Solceller på taken är den vanligaste installationen i privata hushåll i dagsläget.

Solen och moln

Att installera paneler eller turbiner under vatten som genererar el när de sätts i rörelse är dock lite mer komplicerat och kräver mer pengar. Det finns en stor satsning på det i sundet mellan Sverige och Danmark. Det är staten som har gått in med den investeringen som är på flera miljoner kronor. Det finns i samma område ett hundratals vindkraftverk.

För och nackdelar med förnybar energi

Självklart vore det optimalt om alla i hela världen skulle byta till förnybara bränslekällor. Men det är fortfarande lite komplicerat på grund av att det är mycket dyrare än de traditionella energikällorna. Det måste ske ett skifta, helst lett av våra politiska ledare och viktiga personer i näringslivet. Elon Musk är känd för att vara en förespråkare av solenergi och har driver just nu ett imperium av teknologi för att försöka förändra världen som vi lever i.

Solnedgång vid havet

En annan nackdel med förnybar energi är också att framställningen och återvinningen av våra miljövänliga alternativ är inte alltid nödvändigtvis miljövänliga. Det finns idag alternativ som är bättre än de som var först på marknaden såklart, men det är fortfarande en lång väg att gå för att det ska blir alldeles perfekt.

Det finns både fördelar och nackdelar med att installera paneler. undervattensströmmar gör badstränder farliga och därför är det bättre om man förbjuder bad på dessa och endast installerar turbiner och paneler på bottnen på dessa platser. Det kan dock vara problematiskt om det uppstår något problem med dessa eftersom själva underhållet och reparationer av produkterna är mycket kostsamma. Det är trots allt det här en helt förnybar källa som inte kommer försvinna någonsin, vilket gör den 100% hållbar. Det som måste utvecklas är produkterna som i dagsläget inte är helt miljövänliga i sin framställning.

Reply