Kall fusion – omöjlig dröm eller möjlig verklighet?

Kall fusion har i de flesta läger under lång tid betraktats som ren science fiction utan stöd i reella vetenskapliga teorier. Processen som går ut på att nukleär energi utvinns i vanlig rumstemperatur har ansetts vara omöjlig. Det experiment som genomfördes för drygt 30 år sedan som först födde idén om kall fusion visade sig vara omöjligt att återupprepa och konceptet lades på is och förpassades till pseudovetenskapens domäner.

När detta skrivs, år 2019, genomförs dock nya experiment i Googles regi. Experiment som förnyat intresset för den påstått omöjliga energiformen.

Oddsen är små för att du som läser detta jobbar med forskning inom kall fusion. Desto större är de att du jobbar med någonting som kräver kompetens inom kommunikation, effektivitet och ledarskap. I vilka branscher behövs inte de kompetenserna? Det säger sig själv att de uppskattas i vilken bransch som helst. Hos https://www.kompetensexpress.se hittar du ledande nätutbildningar med fokus på områdena som nämndes tidigare. De passar utmärkt för att på ett smidigt sätt höja kompetensen på en arbetsplats, alternativt för att öppna upp dörrar för dig själv att få chansen till ett nytt och bättre jobb.

Resultaten öppnar nya vägar

Vad forskarna i de nya experimenten kommit fram till ska inte missförstås som någonting revolutionerande. Det har dock öppnat dörren för att seriös forskning kan påbörjas igen. Man har bland annat fått nya insikter kring vilka typer av material som skulle kunna tänkas användas för kall fusion och vilka tekniker som ska användas för olika mätningar vid höga temperaturer.

Vad den här forskningen främst lett fram till är därför en uppsjö av nya frågor kring grundläggande forskning som kan göras i kall-fusionens periferi.

Varför är kall fusion så attraktivt?

Skälet till att kall fusion trots de knappa resultaten är så pass omhuldat är helt enkelt att potentialen är obegränsad. Om kall fusion blir möjlig öppnar det dörren till en energikälla som är både miljövänlig och outtömlig. I vissa öron låter det förstås för bra för att vara sant. Och det var också den reaktion de första resultaten rönte för tre decennier sedan när kall fusion för första gången påståtts ha påvisats experimentellt. Sedan dess har fältet till stora delar, som redan nämnts, betraktats som pseudovetenskap.

Anledningen till att anspråken från kall-fusionens förespråkare anses så dubiösa är för att vedertagen vetenskap anser att nukleära reaktioner bara kan ske under extrema förhållanden. Det handlar då om förhållanden liknande de som finns mitt i en stjärna. Långt ifrån rumstemperatur, med andra ord.

Om kall fusion är möjligt vet vi ännu inte. Men det är spännande att ett forskningsfält som varit utskrattat i nära nog 30 år tycks vara på gång igen. De nya forskningsresultaten ger oss en riktning framåt.

Reply