Vattenkraft – en av Sveriges största energikällor

Trollhättan WaterfallsVattenkraft – en av Sveriges största energikällor

Vattenkraft är en av Sveriges absolut största energikällor. I vårt land finns den perfekta naturen för att kunna få ut det mesta av den kraftkälla som går under namnet vattenkraft. Speciellt i de norra delarna av vårt land finns det naturresurser som med fördel utnyttjas till detta ändamål. De älvar som forsar här genererar stora mängder energi när de används på rätt sätt. Faktum är att vattenkraft står för ungefär hälften av den elektricitet som produceras i Sverige idag.

Vattenkraft har alltid använts för att skapa energi i vårt land. Innan våra vattendrag utnyttjades så som de gör idag, för att skapa energi, så användes kraften från vattnet för att driva kvarnar, sågverk och andra verksamheter som bidrog till samhällets välmående. Idag drivs alla dessa typer av verksamheter av elkraft. Det roliga är dock att den elkraften fortfarande kommer från samma energikälla, den används bara på ett helt nytt sätt.

Genom att bygga ett kraftverk vid en älv eller fors som har ett bra fall, vilket genererar mycket kraft, har man ett mycket bra utgångsläge. I kraftverket finns det en uppsättning av turbiner. När vattnet färdas genom dessa turbiner sätts de i rörelse och denna rörelse i sin tur sätter fart på den generator som är kopplad till turbinen. Generatorn omvandlar sedan rörelse till energi. Ju fortare turbinen snurrar desto mer energi alstras. Detta är självklart beroende av hur mycket vatten som passerar sagda turbin och i vilken hastighet.

Vattenkraft är en av de bästa energikällor som finns att tillgå eftersom den är så pass anpassningsbar och flexibel. Har man ett större kraftverk går det relativt snabbt att ställa om produktionen från normal omsättning till något mycket mer om behovet skulle uppstå. Denna möjlighet finns inte i de allra flest andra kraftanläggningar. Men med hjälp av vattenkraft är det mycket lätt att utöka effekten, det gäller bara att öppna en lucka till och genast blir effekten märkbar. Det allra bästa med detta är dessutom att, oavsett vilken effekt produktionen har, så avger den inget avtryck på oss eller vår miljö.

Reply