Solkraft

I jakten på förnybar energi använder människan alla energikällor som tänkas kan, från vågorna i våra hav till solen på vår himmel. Solens strålar består nämligen av energi som genom olika tekniker kan omvandlas till elektricitet. Teknikerna kallas på svenska för fotovoltaik och termisk solkraft.Mälarenergi_Solparken_2014

Den förstnämnda tekniken, fotovoltaik, är nog det som de flesta lekmän först tänker på när de hör ”solkraft”. Med denna teknik omvandlar man nämligen solens energi till elektricitet med hjälp av solceller. Solceller har blivit allt mer populära på senare år, både bland privatpersoner och energibolag. Faktum är att fotovoltaisk produktion är den snabbast växande energiteknologin i världen, då produktionen med hjälp av denna teknik har dubblerats vartannat år, och i snitt ökat med 48 procent per år sedan 2002. Solcellerna har som nämndes i förbigående också tagit steget in i privatpersonernas hem. Den som hår råd och vill kan installera solceller på taket till sin egen villa eller sitt eget växthus, och både producera el till sig själv och sälja den överflödiga elen till ett elbolag. Sannolikt kommer denna typ av elproduktion att öka ännu mer under de närmsta åren.

Den andra tekniken för att producera el med hjälp av solkraft, termisk solkraft, är dock än så länge förbehållen de stora elbolagen, då den kräver en något större yta. Termisk solkraft heter på engelska concentrated solar power, och det är just vad det handlar om. Inom termisk solkraft använder man sig av linser eller speglar monterade på ett högt torn, som koncentrerar solljuset på ett stort fält. Det koncentrerade ljuset omvandlas till värme på detta sätt, och värmen driver en värmemaskin som i sin tur är kopplad till en elektrisk generator som producerar el. Denna typ av solkraft är än så länge endast vanlig i länder som har betydligt fler soltimmar om året än Sverige – det finns till exempel en stor anläggning i Sevilla i södra Spanien. Termisk solkraft har dock den fördelen att den kan fortsätta producera el under en kort tid även efter att solen har gått i moln, vilket är tack vare en viss inbyggd termisk kapacitet. Kanske kommer termisk solkraft snart att finnas även i Sverige, då nya innovationer gör denna teknik allt mer kostnadseffektiv.

Reply