Producera och sälj egen el

Det är inte bara de stora elbolagen som kan sälja el. I Sverige har faktiskt vem som helst den möjligheten. De ledningar som transporterar el till våra hem kan också användas till att sälja överskottsel om vi till exempel har solceller på taket eller en vindsnurra på tomten. Hemprocucerad el är i regel väldigt miljövänlig så alla tjänar på att att privatpersoner gör sig mer oberoende när et gäller energi och säljer el som de producerar men inte kan använda själva. Många bedömare tror att detta kommer att bli väldigt vanligt i framtiden.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Köp på vinter, sälj på sommaren.

Många länder står inför den Största klimat- och miljöbudgeten någonsin. Det beror på klimatförändringarna och de oväder som tycks vara ett resultat av dessa. Användningen av fossila bränslen är en del av orsaken bakom förändringarna. Därför är det väldigt bra att många hushåll börjat producera sin egen, miljövänliga, el. Sverige är ett föregångsland när det gäller att gynna hemproduktion av el. Här är det möjligt att sälja el när till exempel solcellerna ger ett överskott om sommaren och sedan, via samma ledningar, köpa el när det går åt som mest under vintern. Ersättningen är momspliktig men regering har föreslagit förenklad byråkrati kring den samhällsnyttiga produktionen av el från privatpersoner. Så kallad mikroproduktion.

 

Reply