Kärnkraft – en förlegad energiform

Kärnkraft, även kallat atomkraft, är utvinningen av energi från atomkärnor. Antingen slår man ihop lätta atomkärnor, vilket kallas fusion, eller så spjälkar man tunga atomkärnor, vilket man framförallt gör med uran och som kallas för fission. De allra första experimenten som lyckades med nukleär fission var i Berlin år 1938. Alltfler nationer började under andra världskriget forska på området, men då var motivet framförallt att kunna framställa kärnvapen. I juni 1954 startades den första kärnkraftsreaktorn i den ryska staden Obninsk, och det allra första kommersiella kärnkraftverket vid namn Calder Hall i England öppnade 1956.

Gamla kärnkraftverk läggs ner

Kärnkraftsnationer Sydkorea stänger nu sin äldsta reaktor. Landet håller på att göra en tvärvändning inom sin energipolitik, där man stoppat bygget av nya reaktorer. Kori 1 har varit i bruk sedan 1978 och är Sydkoreas äldsta reaktor, men nu skall den bli den första att stängas ner. Den fick sin livstid förlängd efter en uppgradering år 2007, men nu har tiden löpt ut. Myndigheten för strålsäkerhet i Sydkorea räknar med att det ungefär kommer att dröja 15 år innan marken under Kori 1 kan friklassas och användas. Dock är det inte klart var avfallet skall ta vägen, alltså det som kallas slutförvaringen. Landet har bland annat diskuterat med Svenska kärnbränslehantering (SKB) för att lära sig mer om slutförvar.

Är kärnkraften förlegad?

I Sydkorea står idag kärnkraften för cirka 30 % och kolkraften för 40 % av landets elförsörjning. De har 23 reaktorer som är i drift. Sedan den nya presidenten sagt att kärnkraft och kol skall få mindre stöd, och att landet istället skall satsa på förnyelsebar energi, såsom vattenkraft och vinkraft. Även importen av naturgas skall öka. Syftet med detta är att ta hänsyn till den oro som kärnkraften skapar. Förhoppningsvis skall både kärnkraften och kolkraften minska runt 20 %. Skulle det vara så att landet inte har råd att byta ut sina energikällor till mer miljövänliga kan det bli så att de får använda factoring. Oron för kärnkraften växte i Sydkorea efter Fukushima 2011, vilket gör att landet idag ser över sina energikällor.

Reply