Förnyelsebar energi är framtiden

För att lösa klimatkrisen krävs det att alla länder redan idag storsatsar på förnyelsebar energi för att kunna fasa ut den fossila energin som idag står för en stor del av världens energiförsörjning. Men vad är då förnyelsebar energi och hur ska omställningen gå till?

Sol vind och vatten

De mest kända förnybara energiformerna är de samma som återfinns i Ted Gärdestads klassiska låt, nämligen Sol, vind och vatten. Men även bioenergi är en viktig del i omställningen till en klimatneutral värld som är hållbar för framtiden. Alla dessa har både för och nackdelar och alla behövs för att klara omställningen.

Sol

Det blir dels allt vanligare att koppla solel till såväl nybyggda som befintliga bostäder och fastigheter som både kan försörja själva fastigheten och skicka ut elen på nätet. Är du nyfiken på att investera i fastigheter kan du klicka här för att lära dig mer. Men solenergi byggs också ut i stor skala i solcellsparker runt om i Sverige och i resten av världen

Vind

Vindkraften är en bra och effektiv förnyelsebar källa till elektricitet även om den givetvis dras med en rad problem. Dels så riskerar den att döda en del fåglar som flyger in i rotorbladen men påverkan är inte så stor som andra energislag. Ett av de största problemen är att vindkraften endast ger el när det blåser vilket måste stabiliseras med andra energislag som kan sättas in snabbt. Bioenergi är en möjlighet att ha i reserv, men i Sverige så är vattenkraften vårt största batteri som redan idag används som reserv när exempelvis kärnkraften ligger nere.

Vatten

Vattenkraft är en av de första stora och rena energislagen som till en början användes för att driva exempelvis kvarnar men som idag används för att producera ren el. En nackdel är att det påverkar den marina närmiljön negativt men en fördel är att den är koldioxidneutral och kan användas för att lagra energi och användas när till exempel sol- och elenergi inte ger tillräckligt med energi.

Bioenergi

Bioenergi är i princip allt ifrån skogsavfall till matavfall och grödor som odlas för att bli bränsle. Bioenergin är ett viktigt komplement till den smutsiga fossilenergin men kritik har väckts mot att den dels inte räcker till allt den behöver räcka till om vi ska kunna bevara den biologiska mångfalden, och att den dels skapar utsläpp idag som sedan tar tid att få bort ur atmosfären även om den ingår i ett kretslopp.

Driva på omställningen

Även om omställningen går alldeles för långsamt så görs ändå en hel del. Till exempel så har de våda teknikjättarna Google och Apple gått ut med att de numera driver sin verksamhet med förnyelsebar el.

Till och med det kolkraftberoende Tyskland ska nu börja vidta åtgärder för att fasa ut kolkraften även om det kan bli en kostsam historia. Målet är att all kolkraft ska vara stängd 2038. Med andra ord så rör det på sig och även i Sverige är det många privatpersoner och företag som satsar på grön och förnyelsebar energi även om det politiska ledarskapet lämnar en del övrigt att önska.

Reply