Förnyelsebar energi i framtiden

Förr i tiden var det mycket vanligt att stater helt och hållet förlitade sig på kol och olika typer av gaser för att kunna få energi. Men de senaste årtiondena har förnyelsebar energi lyfts fram som något av det viktigaste som finns för att kunna klara av miljökraven som FN har satt fram. Därför kommer denna artikel att fokusera på vad förnyelsebar energi är och hur den fungerar.

Vad är förnyelsebar energi?

Förnyelsebar energi kan generellt sett kännetecknas som energi där källan baseras på olika krafter som finns på jorden. Det kan exempelvis vara vattenkraft, solenergi och vindkraft. För att säkerställa att man som privatperson använder sig av ett elbolag som baseras på förnybar energi kan det vara bra att jämföra elbolag på nätet. Det finns nämligen hemsidor som listar de olika elbolagen och vilka typer av energikällor som dom använder sig av. På så sätt kan man enkelt välja att byta elbolag om man inte är nöjd utifrån en miljöaspekt eller utifrån priset exempelvis. Detta är nämligen mycket vanligt nu för tiden då alltfler människor blir medvetna om hur miljön påverkas av dåliga energikällor.

Hur tas förnybar energi fram?

Energin tas fram på olika sätt beroende på vilken källa man kollar på. Ett tydligt och enkelt exempel är vindkraften varpå vinden gör att vindturbinerna snurrar. Detta gör i sin tur att en generator lagrar energin som vindturbinerna tar fram. Liknande teknik används inom solkraften, men då är det solens strålar som laddar batterierna i solpanelerna.

Beroende på var man befinner sig på jorden så är dessa metoder olika bra. Vindkraften är exempelvis bäst där det blåser mycket, vilket det ofta gör nära havet. Medan solkraften är bäst i olika delar av Mellanöstern där solen skiner mycket.

Reply